Info & råd

Tandvärk

Tandvärk är smärta i eller runt tänderna och kan ha olika orsaker som karies, tandköttsinfektioner eller tandgnissling. Symtomen kan vara pulserande, stickande eller konstant smärta och kan sprida sig till närliggande områden som käken eller örat. Det är viktigt att söka tandvård för att fastställa orsaken och få lämplig behandling. För att lindra omedelbar tandvärk kan du prova att skölja munnen med varmt saltvatten, använda en kall kompress eller ta smärtstillande medel efter tandläkarens råd.

Barn & tänder

När barn slår i sina tänder kan det vara en skrämmande upplevelse både för barnet och föräldrarna. Det är vanligt att barn ramlar och slår i sina tänder under lek eller aktiviteter. Det kan leda till skador som sprickor, att en bit gå av eller till och med förlorade tänder.Det första steget när ett barn slår i sina tänder är att lugna och trösta dem. Undersök sedan skadan noggrant för att bedöma omfattningen av skadan. Om det finns blödning, använd en ren trasa eller gasbinda för att applicera lätt tryck på området för att stoppa blödningen. Om det bara är en lättare skada kan det räcka med att kyla ned området med en kall kompress för att minska svullnad och smärta.Prata med en tandläkare som får göra en bedömning.

Blåsor i munnen

Blåsor i munnen, även kallade aftösa sår eller munblåsor, är små sår eller utslag som kan uppstå på insidan av munnen. De kan vara smärtsamma och störa ätande och talförmåga. Orsakerna kan vara olika, inklusive stress, svagt immunsystem eller underliggande sjukdomar. Behandlingen fokuserar på att lindra symtom och främja läkning.
Blåsor läker oftast av sig själva, men vid återkommande eller mycket smärtsamma blåsor kan tandläkare eller läkare ge ytterligare behandlingsalternativ. Vid oro eller frågor bör du kontakta en tandläkare för rådgivning

Käkledsbesvär

Käkledsbesvär innebär problem med käklederna och musklerna kring käken. Det kan orsaka smärta, stelhet, svårigheter att öppna munnen och andra obehagliga symtom. Behandlingen fokuserar på att lindra symtomen och förbättra käkfunktionen genom avslappningstekniker, användning av varma/kalla kompresser, övningar och eventuellt bettskena. I svårare fall kan mediciner eller kirurgiska ingrepp vara nödvändiga. Söka professionell hjälp är viktigt för korrekt diagnos och behandlingsplan

Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla, även känd som tandläkarskräck eller odontofobi, är en intensiv rädsla eller ångest som människor upplever inför att besöka tandläkaren. Det kan vara förknippat med obehagliga tidigare upplevelser, rädsla för smärta eller kontrollförlust, eller allmän oro inför tandvårdsmiljön.
Tandvårdsrädsla kan leda till att människor undviker eller skjuter upp tandläkarbesök, vilket kan påverka den allmänna munhälsan negativt. Det är dock viktigt att hantera tandvårdsrädsla för att upprätthålla en god oral hälsa.

Ilande tänder

Ilande tänder är när man upplever kort, skarp smärta vid kontakt med varma, kalla, sura eller söta ämnen. Det kan bero på tandkänslighet, karies, tandgnissling eller tandköttsproblem. För att lindra ilande tänder är det viktigt att fastställa och behandla orsaken. Tandläkaren kan rekommendera tandkräm och munskölj för känsliga tänder, applicera fluorlack eller utföra andra behandlingar. Undvika sura, söta och extremt heta/kalla ämnen kan också hjälpa. Vid ihållande smärta är det bäst att rådfråga en tandläkare.

Visdomständer

Visdomständer, är de sista tänderna som växer ut i munnen, vanligtvis under slutet av tonåren eller i början av vuxenlivet.Besvär från visdomständer kan uppstå på grund av olika orsaker. Det kan vara brist på plats i käken, vilket kan leda till att visdomständerna växer snett eller fastnar delvis i tandköttet. Detta kan orsaka obehag och kan leda till tandköttsinfektioner eller karies runt området.Det är viktigt att konsultera en tandläkare om du upplever smärta eller obehag från visdomständerna. Tandläkaren kan bedöma situationen och rekommendera den bästa behandlingsplanen för att lindra dina besvär.

Besvär efter behandling

Besvär efter tandvårdsbehandling är vanligt och kan variera i grad och typ beroende på den utförda behandlingen. Omedelbara och tillfälliga besvär kan inkludera ömhet i tandköttet, smärta efter bedövning, svullnad eller känselbortfall i området som behandlats.Efter tandfyllningar kan det förekomma känslighet för varmt och kallt under en kort period.

Efter rotkanalbehandling kan det finnas viss ömhet eller svullnad runt tanden och i området.

Efter tandutdragning kan det uppstå smärta, svullnad och blödning, vilket kan vara normalt. För implantatbehandling kan det finnas viss obehag och svullnad.

Det är viktigt att kontakta tandläkaren om besvären inte förbättras inom rimlig tid eller om de blir allvarliga. Tandläkaren kan utvärdera situationen, ge råd och eventuellt justera behandlingen för att lindra obehaget.

Du kan när som helst kontakta oss!