Allmänna villkor

Välkommen till Tand24!

 

Dessa användarvillkor beskriver regler och bestämmelser för användningen av Tand24:s webbplats, som finns på www.tand24.se . Genom att använda denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor. Vänligen avstå från att fortsätta använda www.tand24.se om du inte godkänner alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa användarvillkor, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: ”Klient”, ”Du” och ”Din” syftar på dig som person som loggar in på denna webbplats och följer företagets användarvillkor. ”Företaget”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss” syftar på vårt företag. ”Part”, ”Parter” eller ”Oss” syftar på både Klienten och oss. Alla termer hänvisar till erbjudandet, accepten och betalningen som krävs för att genomföra vår hjälp till Klienten på lämpligast sätt för att möta Klientens behov av de tjänster som företaget erbjuder, i enlighet med och i enlighet med gällande lag i Sverige. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular eller plural, med eller utan stor bokstav, eller ”han/hon” eller ”de” betraktas som utbytbara och avser därför samma sak.

1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor gäller mellan Tand24 och du ( ”Kunden”, ”Du” eller ”Dig”) som användare och vill använda Tand 24 för att därigenom få kontakt med legitimerad tandläkare

1.2

Tand24  tillhandahålls av oss genom webbplats www.tand24.se (”Webbplatsen”).

 

2. Användarkonto

2.1

För att kunna använda Tand24 loggar du in med ditt mobila bankID.

Du kommer då att få tillgång till att genomföra konsultationer samt se tidigare ärenden!

2.2          

Du måste ha fyllt 18 år och ha tillgång till e-legitimation, dvs. ett Bankid; detta för att Vi ska kunna identifiera dig. Du får bara använda Tand24 för din egen medicinska tandvårdskonsultation. Om du är vårdnadshavare för ett barn har Dd dock rätt att nyttja Tand24 för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren.

3. Konsultationer

3.1

Genom att klicka på sök vård samt fylla i formuläret kan du boka tid hos en legitimerad tandläkare (”behandlare”) för att få vårdkontakt i form av ett videomöte, eller telefonsamtal så att behandlare kan inhämta information relevant för att hjälpa dig.

3.2

Vid Konsultationens start kommer du att ombedjas att beskriva ditt problem för behandlaren, som sedan kan genomföra en visuell undersökning och därefter ställa en diagnos och eventuellt föreslå behandlingsåtgärder, om det är möjligt. För att kunna genomföra en konsultation behöver du ha tillgång till en telefon, dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

3.3

Att boka en konsultation hos Tand24 är möjligt endast drop-in besök, vilket betyder att när du bokar en konsultation placeras du omedelbart i kö för att få kontakt med en tandläkare. Det går inte att boka en specifik dag eller tid för din konsultation.

 

3.4

De Konsultationer som utförs via Tand24 genomförs av behandlare med svensk legitimation som innehar gällande försäkringar vid tidpunkten för leverans av konsultationen.

3.5

Det är vårt och behandlarnas ansvar att se till att konsultationerna som erbjuds via Tand24 utförs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller, såsom tandvårdslagen (1985:125), patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientdatalagen (2008:355). Observera att vårdgivaransvaret inte regleras av dessa Villkor, utan styrs av tillämplig lagstiftning.

4. Tillhandahållande av Tand24; Tillgänglighet

4.1

Vi gör vårt bästa för att Tand24 ska vara tillgänglig dygnet runt, året om. Det kan dock hända att det sker oplanerade eller planerade driftavbrott på grund av underhållsarbete.

4.2

Vi kan inte garantera att Tand24 kommer att fungera felfritt eller utan avbrott, även om vi strävar efter att ge en så tillgänglig tjänst som möjligt. Vi kan inte lova att eventuella fel kommer att åtgärdas inom en viss tidsram eller att Tand24 och dess servrar kommer att vara helt fria från skadlig programvara. Ibland kan tekniska problem uppstå som hindrar dig från att använda Tand24 som vanligt.

4.3

4.3.1 Fel i din egen hårdvara, utrustning eller programvara, eller fel i programvara från tredje part som vi inte kan åtgärda trots att vi har gjort vårt bästa för att försöka lösa problemet på ett professionellt sätt.

4.3.2 Andra omständigheter som du själv ansvarar för.

4.3.3 Virus eller annan form av attack på säkerheten, förutsatt att vi har vidtagit adekvata skyddsåtgärder.

4.3.4 Omständigheter som utgör force majeure, enligt punkt 14 nedan.

 

5. Support; rapportering av fel och avbrott

5.1

Vid eventuella frågor angående användningen av Tand24 kan du kontakta vår support. Du når supporten via e-post på info@tand24.se. Supporten är tillgänglig enligt de tider som anges på Webbplatsen. Vi strävar efter att svara på dina frågor så snabbt som möjligt. För vanliga frågor kan du också hitta svar på Webbplatsen.

5.2

Du ombeds att anmäla fel eller avbrott i Tand24 till oss via supporten ovan så snabbt som möjligt efter att du upptäckt felet eller avbrottet.

6. Ditt ansvar

6.1 Du ansvarar för att;

6.1.1 All information som du lämnar i samband med en konsultation eller användning av Tand24 måste vara korrekt, komplett och uppdaterad (inklusive kontaktinformationen som du lämnar).

6.1.2 Du får inte låta någon annan person få tillgång till ditt BankID eller ditt användarkonto. Om du misstänker att någon annan person olovligen har fått eller kan få tillgång till ditt användarkonto, måste du omedelbart vidta åtgärder för att begränsa sådan persons åtkomst till Tand24 och informera oss omedelbart.

6.1.3 Om det är tillämpligt måste du betala för konsultationen inom den tid och det belopp som vi anger.

6.1.4 Du får inte distribuera eller på annat sätt överföra data eller information inom ramen för Tand24 som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) utgör intrång, uppmuntrar till intrång eller bryter mot immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig programvara eller kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tand24, eller (iv) på annat sätt orsakar skada eller olägenhet för oss

6.2

Om du upplever försämring av det tillstånd för vilket du sökt konsultation för, måste du omedelbart vända dig till den allmänna vården eller kontakta din ordinarie tandläkare.

7. Pris och betalning

7.1

En patientavgift om 300:- tas ut för konsultationer som gäller både barn och vuxna oavsett ålder.

7.2

Observera att priserna för en konsultation kan komma att ändras, därför bör du regelbundet kontrollera prislistan. Om det sker en förändring i priserna kommer detta att meddelas på vår webbplats www.tand24.se. Observera att en avgiftsförändring inte påverkar priset för en konsultation som du bokat innan avgiftsförändringen trädde i kraft.

7.3

Betalning för en konsultation sker direkt i Tand24 efter besöket  via Stripe med kortbetalning, Apple Pay eller Google pay 

Betalning skall vara Tand24 tillhanda direkt under konsultation såvida man inte uttryckligen innan konsultationens början uppgett att man vill avbryta det eller har angett faktura som betalmetod

Faktura erbjuds inte i dagsläget

7.4

Vad som gäller för återbetalning av avgift vid avbokning/ångrad konsultation anges i punkt 8.3 och 8.4.

7.5

Ifall du inte betalar för konsultationen, exempelvis om det inte finns tillräckligt med täckning på det kontokort som du har kopplat till Swish eller Stripe, så kommer konsultationen inte att äga rum.

8. Avbokning/Ångerrätt

8.1

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter normalt en ångerrätt på 14 dagar från det att avtal om en tjänst ingicks med näringsidkaren. Eftersom vi endast tillhandahåller drop-in konsultationer, samtycker du till att avstå från din avbeställnings-/ångerrätt när konsultationen väl har påbörjats. Tjänsten kommer att ha påbörjats och fullgöras inom den lagstadgade fristen för ångerrätt. Observera att enligt samma lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns det ett standardformulär på konsumentverkets hemsida som du kan använda vid behov.

8.2

Du kan avboka konsultationen genom att så snart samtalet påbörjas meddela behandlaren att du vill avboka Konsultationen, alternativt meddela detta innan behandlaren har anslutit.

 Det är viktigt att du som patient skriftligen meddelar att du inte önskar genomföra mötet. Om detta inte görs debiteras full kostnad för konsultation.

En återbetalning sker om ovan villkor uppföljs dvs att du som patient skriftligen har meddelat oss att du inte önskar genomföra konsultationen

Vid godkännande av villkor godkänns att kreditupplysning tas för fakturering i samband med uteblivande. Vid fakturering tillkommer 29kr i faktureringsavgift.

 

8.3

Om du inte önskar genomföra din konsultation hos Tand24 som du redan betalat en avgift för gör du det genom att inte ta samtalet när behandlaren ringer upp, då måste du meddela Info@tand24.se för att få din återbetalning.

8.4

Om du avbokar en konsultation som du redan betalat en avgift för genom att meddela behandlaren när samtalet inleds, kan du meddela behandlande tandläkare för att få en återbetalning.

8.5

Ifall du informerar oss om att du vill ha återbetalning enligt avsnitt 8.3 eller 8.4, kommer eventuell avgift för konsultationen som du har betalat att betalas tillbaka till dig inom 14 dagar. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du använde för att betala, om du inte har kommit överens med oss om något annat. Du behöver inte betala något extra för återbetalningen.

9. Ändring i Tand24 och dessa villkor

9.1

Vi förbehåller oss rätten att ändra omfattningen av och funktionerna i Tand24 vid behov. Vi kommer att försöka meddela dig om eventuella sådana ändringar, som i så fall kommer att publiceras på webbplatsen www.tand24.se.

9.2

Vi har rätt att göra ändringar i dessa villkor vid behov. Du kommer att informeras i god tid om eventuella sådana ändringar via webbplatsen www.tand24.se, innan de träder i kraft.

9.3

Om du inte accepterar ändringarna ska du inte längre använda Tand24. Genom att fortsätta använda Tand24 efter att ändringarna har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av villkoren i deras ändrade form.

10. Receptförskrivningspolicy

10.1

Våra Behandlare följer de förskrivningsriktlinjer för receptbelagda läkemedel som anges i deras legitimation, samt enligt de föreskrifter som fastställs av Läkemedelsverket (LVFS/HSLF-FS). Inga läkemedel eller preparat av narkotisk karaktär förskrivs av våra behandlare.

11. Behandling av personuppgifter och cookies

11.1

För information om hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy som ni finner längst ner på webbplatsen www.tand24.se

11.2

För information om hur vilka cookies vi använder, hänvisar vi till vår cookiepolicy som ni hittar längst ner på webbplatsen www.tand24.se

12. Avtalstid och uppsägning

En överenskommelse mellan dig och oss gällande användningen av Tand24 träder i kraft när du accepterar dessa villkor. Avtalet är giltigt tills vidare, men du har möjlighet att när som helst säga upp det genom att meddela oss. Det enklaste sättet att göra detta är genom att skicka ett e-postmeddelande till vår support och ange att du vill avsluta ditt konto (se punkt 5.1 ovan). Det är inte nödvändigt att ange någon anledning till varför du vill säga upp avtalet och avsluta ditt konto.

12.2

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du begår brott mot dessa villkor och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från det att vi skriftligen bett dig om att vidta rättelse. Du blir då avstängd från ditt användarkonto.

13. Force majeure

13.1

Vi kan inte hållas ansvariga för underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt dessa villkor om det beror på omständigheter som gör det omöjligt eller avsevärt svårt att uppfylla förpliktelserna, eller om sådana omständigheter gör förpliktelserna orimligt betungande. Detta gäller dock bara omständigheter som inte kunde ha förutsagts och som ligger utanför vår rimliga kontroll. Befriande omständigheter kan inkludera krig, krigsliknande tillstånd, myndighetsåtgärder, naturkatastrofer, arbetskonflikter, störningar i el- eller kommunikationsnätverk eller liknande händelser, brand eller sabotage.

15. Immateriella rättigheter

15.1

Alla immateriella rättigheter i Tand24, inklusive namnrättigheter, kännetecken, varumärken (registrerade och oregistrerade), upphovsrätter (inklusive källkod), mjukvarulicenser och patent, tillhör oss. Dessa villkor ska inte tolkas som en överföring av dessa immateriella rättigheter. Kopiering, modifiering, överlåtelse eller annan användning av material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor är förbjuden. Genom att acceptera villkoren bekräftar du och godkänner att otillåten användning av dessa immateriella rättigheter, förutom att det bryter mot villkoren, även kan vara ett brott. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av dessa immateriella rättigheter.

15.2

Du får inte använda Tand24 för bedrägliga eller olagliga ändamål, störa driften av Tand24, försöka utreda, anpassa, översätta, ”reverse engineer”, dekompilera eller demontera någon del av Tand24, inklusive dess objektkod eller källkod. Du får inte kopiera, reproducera, sälja eller exploatera Tand24 eller dess innehåll, ta bort noteringar av upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt från Tand24 eller material som finns i Tand24, eller överföra eller på annat sätt introducera virus, maskar, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod som kan skada eller påverka Tand24:s funktionalitet eller tillgänglighet.

 

16. Överlåtelse och användning av underleverantörer

16.1

Vi förbehåller oss rätten att överföra hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part, inklusive möjligheten att ta betalt för en konsultation.

16.2

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Villkor.

17. Klagomål

17.1

Om Du har klagomål gällande Tand24 ber vi dig att kontakta supporten info@tand24.se i första hand (se punkt 5).

17.2

Om du har klagomål på vården som du har fått av en behandlare under en konsultation, är det viktigt att du meddelar oss så att vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med behandlaren.

 

17.3

Om du inte är nöjd med vården som har lämnats av behandlaren under konsultationen kan du lämna klagomål till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Du kan också hitta mer information om vad du kan göra om du inte är nöjd med tandvården på 1177.

18. Tillämplig lag; Tvister

18.1

Svensk lag ska gälla på dessa villkor.

18.2

Tvister avgörs i allmän domstol.